Eduguide

הספר – מנדלה- החיים בראי המעגל

עוזני אביה, נירה שירן-מזרחי (2011) מנדלה – החיים בראי המעגל, אופוס

המנדלה הִנָּהּ ביטוי גרפי מעגלי עתיק יוֹמין. המעגל נושא מסֶר ומשמעות אישית וחברתית של  "להיות במהוּת". סמל תרבותי זה הִנוֹ בָּבוּאה של האדם והטבע. בהיותה צורת ביטוי טבעית זו נושאת אִתהּ מרפא ומשמשת ככלי אבחוני וטיפולי בעל אֵיכויות גבוהות. הבחירה האינטואיטיבית של צבע, צורה, קו וסמל וארגונם במרחב מהווה את האמירה שמייצגת את גופנפש האדם "כאן ועכשיו".

מהות והתהווּת הם מהיסודות האלמנטריים של המנדלה כמשַׁקפת את מכלול האישיות של האדם. במרכז המנדלה משתקף גרעין ה"אני", המהות. מסָביב לגרעין זה מתנהלים כל החיים הגלויים והסמויים של האישיות הנמצאים תדיר בתנועה והשתנות, ההתהווּת. תמונה ייחודית תעלה מתוך האינטגרציה האישיותית בכל זמן ומקום בחיי האדם. תמונה זו מתקשרת אל מהותו ונשקפת דרך המנדלה.

פרקי הספר עוסקים במשמעותה של המנדלה, בשפה בה היא דוברת, במרכיביה ודרך ההתבוננות בהם. בספר תלמדו לצייר מנדלות, לדבר באמצעותן על נושאים שעולים ברצף החיים ולהשתמש בה בהנחיה או בטיפול במבוגרים ובילדים.

מתוך המבוא לספר

אגדה

משנברא היקום, נתעצבה צורתו למעגל, כוכבי לכת וגלקסיות, ואין בנמצא שמו.

משנברא העולם, בפנימו של יקום, נבראה צורתו, צורת המעגל. מאורותיו שניים, סובבים לו עֲגוּלים, ונקרא שמו: "ארץ".

משנברא האדם בפנימהּ של הארץ, נבראו שתי עיניו, ונפקחו אישוניו צורתםמעגל. ונקרא שמו: "אדם".

ויש המספרים, כי שתי עיניים נבראו לו לאדם, לא סתם.

האחת, חותרת במבטה החוצה אל העולם סביב לו והשנייה, מעמיקה התבוננותה אל עולמו הפנימי.

וכל חיי אדם שואפות שתי עיניו להיות לבָבוּאוֹת זו לזו.

על הכותבות

נירה שירן-מזרחי בוגרתM.Ed.  בשילוב אמנויות בהוראה, מטפלת מוסמכת באומנויות, מרצה בארץ וברחבי העולם בתחום היצירה והחינוך, ציורי מנדלות ואבחונם. עומדת בראש פרויקט הג'וינט לטיפול בנפגעי טראומת הצונמי.

אביה עוזני בוגרת M.Ed.  בניהול חינוכי, מרצה ומדריכה במסגְרות חינוכיות. מומחית בחינוך מיוחד וניהול התנהגותי. מתמחה באימון מערכות חינוכיות: הדרכה, ניהול פדגוגי איכותי ואימון לשינוי. עורכת ומשוררת.

ניתן לרכוש את הספר בחנויות הספרים ובהוצאה לאור – אופוס

כתיבת תגובה