Eduguide

סל שירותי ההדרכה

ההדרכה בארגון כוללת את מתן השירותים הבאים:

 • ליווי מנהלת הארגון בתכנון חזון ארגוני הנושא אופי ייחודי לדוגמת גן אמנות, גן טבע, גן חקר…
 • ליווי מנהלת הגן בתכנון שנתי ושוטף של התכנים המשמשים את ליבת הפעילות: תוכנית עבודה שנתית, תוכניות לימודים שנתיות ומפורטות, כתיבת ספר הארגון.

העצמת צוות העובדים – העברת סדנאות לצוות במטרה להקנות ידע נדרש ולהעצים מיומנויות וכישורים.

 • סדנת עצים – סדנה לפתיחת השנה
 • סדנת הרופאים- התבוננות על לקיחת תפקיד בקבוצה ועל מתן מענה
 • סדנת בובות – על המשחק הסוציו דרמטי
 • סדנת הבריכה- על החיים בקבוצה
 • סדנת חומרים- על החקר
 • סדנת השונות- כל אחד יחיד ומיוחד
 • סדנת הפרסומת- על שרות לקוחות בארגון החינוכי.

הרצאות להורים – העברת הרצאות לצוות העובדים ולהורים.

מה עושים כשכועסים: ההרצאה "על חינוך לגבולות – מה עושים כשכועסים" עוסקת בסוגיות הקשורות בחינוך למשמעת ולגבולות בראיה הומניסטית. במסגרתה נעסוק בנושאים הבאים:

 • מהי בעיית משמעת ומהן מקורותיה.
 • מהם המאפיינים של ילדים עם בעיות משמעת.
 • הצורך ב"סדר" והזכות ל"מענה".
 • תוכנית לפיתוח גבולות חיצוניים ופנימיים כדרך לחיים משותפים של הורים וילדים.
 • (ראו תקציר ההרצאה בקטגוריית: המענה בארגון)

משימות התפתחותיות: ההרצאה משימות התפתחותיות מבהירה את המשימות שעומדות בפני הילד הפעוט. כאשר אנו מבינים את מורכבות המשימות אנו יכולים כהורים וכאנשי חינוך להתאים את דרכי ההתערבות שלנו. במסגרת ההרצאה נעסוק בנושאים הבאים:

 • מהן המשימות ההתפתחותיות בגיל הפעוט
 • כיצד נבחין האם הילד שלנו מתקדם לרכישתן
 • האם וכיצד נתערב על מנת לקדם את הפעוט.
 • סיוע ותמיכה במודל עבודה מקצועי מול הורים.
 • סיוע בארגון נכון של המרחב הלימודי: פינות, מרחבי עבודה, לוחות וחצר.
 • סיוע תמיכה בכל תחומי הניסוח והכתיבה המקצועית הנדרשת.
 • אימון אישי של מנהלי הארגון לכוונה והעצמת מנהיגות חינוכית.
 • התערבות קצרת מועד לטיפול במשברים.

ההדרכה מותאמת בהתאם למנהלי הארגון ולמטרות שהציבו בפני עצמם. היא כוללת שיח מאבחן וברור מעמיק עם מנהלת הגן לברור הצרכים שלה וצרכי גן, תרגול ואימון במיומנויות ניהול לדוגמת קליטת עובדים, שיחת משוב עם עובד, פיטורין, ושיחה עם צוות ובמקביל נערכים מפגשים עם הגננות המובילות ועם צוותי הכיתות על מנת להטמיע את הרעיונות החינוכיים במעשה הארגוני.

כתיבת תגובה