התבוננות מכוונת על הארגון החינוכי

התבוננות מכוונת על הארגון החינוכי

ההתבוננות המכוונת על הארגון החינוכי, גן הילדים, הינה כלי עזר למנהלי הגן, המאפשר להעריך את המצב הארגוני. דרך המחוון ניתן לבדוק היבטים שונים של התפתחות הארגון. חשוב לבצע בדיקה כזו פעמיים בשנה על מנת לקדם משימות ניהוליות, לאתר נקודות קושי ולפעול באופן מניעתי במקום תגובתי כדאי לתת למספר אנשים בארגון למלא את המחוון על מנת לקבל תמונת מצב ברורה ככל האפשר.

התבוננות מכוונת על גן הילדים


רמת ביצוע

תחום

קיים באופן משביע רצון

קיים באופן חלקי

עדיין אינו קיים

מוגנות , בטיחות
היגיינה
ניקיון
התאמת המבנה לצרכי הגן וגילאי הילדים
ארגון סביבה- סדר
ארגון סביבה- אסתטיקה
ארגון סביבה-מספר ואיכות המרכזים –פינות והתחלופה של חלקם
ארגון סביבה- חצר הגן
תקציב שוטף לניהול הגן
אבזור – חומרים ומשחקים: כמות, מגון ותחלופה
מספר אנשי צוות ביחס לילדים
מקצועיות והתמקצעות של הגננת או מובילת הקבוצה
מקצועיות והתמקצעות של שאר אנשי הצוות
תקשורת בין העובדים בגן

תקשורת בין מִנְהֶלֶת הגן לעובדים
תקשורת בין הגן להורים

תקשורת בין הגן לקהילה המקומית והמקצועית
ילדים- מתן מענה לצרכים אישיים-קוגניטיביים ורגשיים
ילדים-מתן מענה לצרכים  חברתיים
ילדים- פיתוח ערכי- תרבותי

ילדים- מתן מענה לצרכים מיוחדים
ייחודיות מבדלת של הגן מגנים אחרים בסביבה
תוכניות עבודה שנתיות של הגן
תוכניות לימוד מפורטות של הגן
תוכניות אישיות
נהלים פדגוגיים כתובים בנושאים כמו גמילה, נשיכות…
"שמו" של הגן בקהילה
חוזים להורים ולצוות
נהלים  ארגוניים כתובים ביחס למחלות, העדרויות, חופשות….

כתיבת תגובה