סביבה חינוכית

סביבה חינוכית

סביבה חינוכית היא חלל פיסי שבו נוצרים יחסים ואינטראקציות בין כל הגורמים השוהים בגן.

היא סביבת למידה שבה מתרחשת פעילות. המתכוונת לחינוכם של אלה הנמצאים בה תוך התחשבות בתהליכים, בצרכים ובשינויים המתרחשים בה. כל אלה בהתאם למטרות החינוך הנובעות מהשקפות על מהות החינוך , הילד , ההוראה והלמידה .ארגון מרחב חיים מושתת על תפיסותיהם, עמדותיהם ואמונותיהם הפדגוגיות של צוות הגן. הדוגמה הבאה מציגה יצירת מרחב של סביבת למידה על פי ספרו של פאול קור: הפיל שרצה להיות הכי. הסביבה עוצבה על ידי ליאת אלמוזנינו

hapil

כתיבת תגובה