מסגרת ראיון מובנה

מסגרת ראיון מובנה

המארגן הבא מיועד לתת למנהל הארגון כלי מובנה לעריכת ראיון קבלה לעבודה. מסגרת מובנה מאפשרת לנו בין היתר להשוות בין מספר מועמדים שרואיינו לאותה המשרה.


מסגרת ראיון מובנה

פרטי המרואיין

תפקיד מיועד

פרטים אישיים

השכלה כללית ומקצועית (במידה ולא סיים לימודים לברר מדוע)

קורסים או השתלמויות מקצועיים (מי יזם את היציאה ללמוד ומי מימן)

ידיעת שפות

שירות בצה"ל ותפקידים.

מצב בריאותי

ניסיון מקצועי: קודם

א.      מקומות תעסוקה,מהות התפקיד ותקופת הזמן

ב.      ברור סיבות עזיבה

ג.       ברור מערכות יחסים עם אחרים בעבודות קודמות

ד.      ברור תפקוד בעבודות קודמות: כיצד העריכו הממונים עליך בעבר את תפקודך  ועל מה התבססה הערכתם, על מה זכית לתשבחות, על מה הובעה תחושת חוסר שביעות רצון.

ה.      תאר את יום העבודה ואופיו בתפקידך הקודמים: איזה מיומנויות נדרשו ממך ואיזה בעיות נאלצת לפתור  ואיזה החלטות קבלת.

ו.        בדיקת מניעים ועמדות כלפי העבודה: מה נתן לך סיפוק ומה הפריע לך, מה היו לדעתך הישגיך או כישלונותיך.

ז.       אילו שינויים או חידושים יזמת בעבודותיך הקודמות.

ביחס לתפקיד המיועד

א.      תאר מה תצטרך לעשות בתפקיד המוצע לך, כיצד אתה מגדיר את התפקיד.

ב.      כיצד היית מעצב את יום עבודתך כך שיתאים לך ביותר

ג.       אילו כישורים יש לך שעשויים לתרום לך בהצלחה בתפקיד

ד.      בהנחה שתקבל את התפקיד , במה תוכל לתרום מיידית ובמה תזדקק להשתלמות.

תוכניות לעתיד

א.      אם הייתה לך בחירה חופשית כיצד היית מתכנן את מסלול חייך. מה היית משנה.

ב.      מהם תוכניותיך לעתיד(בכל התחומים) ובמה מותנית הגשמתן.

ג.       כיצד התפקיד משתלב או מפריע בתוכניות אלה.

ד.      מהם ההחלטות החשובות ביותר שקבלת בחמש שנים האחרונות.

העדפות חברתיות ותרבותיות

א.      מהם סוג האנשים שאתה נלהב או אוהב להיות בחברתם. ממי היית מסתייג?

ב.      מהו חוג חבריך היום?

ג.       כיצד אתה מבלה את זמנך הפנוי

ד.      מהם ההתעסקויות החביבות עליך ביותר והמעניינות אותך.

ה.      האם יש לך מקצוע משני או תחביב.

ו.        האם אתה משתייך לארגונים או התאגדויות חברתיות, מקצועיות, ספורטיביות…

מניעים

מה מניע אותך להצטרף אלינו?

מה גורם לך להאמין שאתה מתאים לעבודה זו ולאנשים שעובדים כאן.

מהם ציפיותיך ממקום העבודה החדש.

תכונות ומאפיינים

אדם מבוגר יכול להבחין בין מעלותיו ומגרעותיו. תאר את התכונות האלה בתוכך.

יש להציג מצבים שבהם צריך לקבל החלטה, לשתף או כל תכונה אחרת הנדרשת לתפקיד, לתאר את המצב ולבקש הערכה או תגובה מהמרואיין.

יש לבקש לסכם את קורות החיים או כל דבר אחר על פני חצי עמוד.

יש לשים לב לכושר הביטוי של המרואיין ולשפת הגוף שלו.

יש לשאול האם למרואיין יש לקויות למידה. לקויות אלה יכולות להשפיע על היכולת של העובד להתארגן בסדר היום, להיות מסודר ומתוכנן בעבודתו, להתכתב עם ההורים ועוד. אין זו סיבה לא לקבל אדם לעבודה, אבל יש לדעת זאת מראש.
כתיבת תגובה