מארגן לתכנון ימי עיון, סדנאות, כנסים, ימי גיבוש…

מארגן לתכנון ימי עיון, סדנאות, כנסים, ימי גיבוש…

כלי ניהולי חשוב ליעילות ואפקטיביות הם מארגנים או מחוונים המסייעים לנו בתכנון נכון של הפעילויות השונות בארגון. המארגן לתכנון ימי עיון, סדנאות, כנסים ועוד מבטיח שנראה את כל "התמונה", נוודא מה אנחנו רוצים ונתמקד בתכנון מסודר. המארגן עוזר לנו גם לאחר תחומי התכנון ביצוע האירוע להעריך את מידת היעילות שלו  והשפעתו על הצוות.

א.      רמת התכנון:

מטרות יום העיון – יש להכניס מטרה ניהולית- ארגונית, צוותית ופדגוגית

1______________________________________________________________________

2______________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

 

תוצרים או תוצאות מצופים – תכננו כיצד תבדקו את מה שהחלטתם כמצופה. ביחס לכל מטרה חייב להיות הישג או תוצר מצופה אחד לפחות.

1____________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

6______________________________________________________________________

7_____________________________________________________________________

 

תכנים פנימיים שיתרחשו בהובלת הנהלה, הדרכה, צוות פנימי

1______________________________________________________________________

2______________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

4______________________________________________________________________

5______________________________________________________________________

6______________________________________________________________________

7______________________________________________________________________

תכנים חיצונים (מרצה) – ______________________________________________________

נושא:______________________________________________________________

סוג המרצה הנחוץ:_____________________________________________________

עלויות משוערות:______________________________________________________

חלוקת הזמן הפנימית – ______________________________________________________

משעה_____עד שעה_______:הפעילות:__________________________________

משעה_____עד שעה_______:הפעילות:__________________________________

משעה_____עד שעה_______:הפעילות:__________________________________

 

מקום –  _______________________________________________________________

נימוק לבחירת המקום:_________________________________________________

האילוצים של המקום__________________________________________________

הרווחים בבחירת המקום_______________________________________________

 

מסגרת הזמן הכוללת –  ____________________________________________________

נימוק לבחירת מסגרת הזמן:____________________________________________

האילוץ שמסגרת זו גורמת:_____________________________________________

הרווח בבחירת מסגרת זמן זו:___________________________________________

 

 

הגעה למקום – _________________________________________________________

אמצעי תחבורה:____________________________________________________

עלות משוערת:______________________________________________________

 

 

כיבוד – ______________________________________________________________

סוג הכיבוד:_______________________________________________________

פרוט כמות:_______________________________________________________

עלות משוערת:_____________________________________________________

 

 

 1. ההתארגנות המלווה את התכנון: האם לדעתכם ההתארגנות התחילה בזמן (שבועיים לפני יום העיון) והאם היא הסתיימה בזמן, איך היא התנהלה, מי ניהל אותה.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. 2. השותפים: האם השותפים לתכנון היו מייצגים, היו חסרים או היו עודפים.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. האם הייתם משנים ומה הייתם משנים ברמת התכנון __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. 4. תנו ציון כללי לתכנון מ1-10 _____________________

 

 

 

ב. רמת הביצוע לגבי כל אחד מן התחומים הבאים, ציינו את שביעות רצונכם מהביצוע. למשל האם המטרות הושגו, האם המקום התאים…כלומר, האם עמדתם בתכנון

 

מטרות יום העיון – ______________________________________________

 

תוצרים או תוצאות מצופים – ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

מקום –  ________________________________________________________

 

מסגרת הזמן הכוללת – ______________________________________________

 

חלוקת הזמן הפנימית – ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

הגעה למקום – ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

כיבוד – ________________________________________________________

 

תכנים פנימיים (שמובלים ע"י ההנהלה ו/או הדרכה)  -__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

תכנים חיצונים (מרצה) – __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

סדר הצגת התכנים במסגרת חלוקת הזמן (מה יהיה מתי ומדוע) – ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

תנו ציון כולל לביצוע בהתאם למטרות מ1-10 ______________

 

 

ג. הערכה כוללת של היום

חוו דעתכם על היום בכללותו. האם היום זרם, האם הצוות למד ונהנה לדעתכם, מה היו מוקדי הכוח של היום, מה היו מוקדי הקושי של היום.מה הייתם עושים אחרת ומה תעשו יותר טוב בפעם הבאה.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

שקללו את הציון הכולל  (מ1-10) שהייתם נותנים לעצמכם כמנהלים/הדרכה על ניהול יום העיון על כל היבטיו.

_______________________________________________

הערכה של יום העיון

משוב לצוות הארגון בנוגע ליום העיון שחל בתאריכים:

לצוות שלום,

עברנו את יום העיון הראשון שלנו ונשמח לקבל מכם משוב על מנת לעשות טוב ונכון יותר בפעמים הבאות. אנא מלאו את המשוב והחזירו לנו. אפשר לענות בכן ולא, נשמח אם תנמקו את הערכתם.

 1. האם ידעת מראש מהו סדר היום ומהם התכנים שיעלו בימי העיון.__________________________________________________

 

 1. האם לדעתך המקום היה מתאים – ליום ה' וליום ו' ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. האם לדעתך חלוקת הזמן הייתה טובה ומתאימה בשני הימים _______________________________________________________________________________________________________________

 

 1. האם לדעתך הנושאים היו מעניינים:

 

ההפעלה

א.      ____________________________________________________________________________________________________________

 

ב.      עבודה על תיאורי המקרה במידה והיה __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ג.       הדיון במידה והיה

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ד.      ההרצאה במידה והייתה

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 1. האם את/ה מרגישים שיום העיון תוכנן בהתאם לצרכים שלך ולקשיים העולים בגן.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. מה מתוך התכנים שהוצגו יעזור לך בעבודה: מול ילדים, מול הורים, מול הצוות, מול ההנהלה –  בהווה או בעתיד בגן.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. האם לדעתך צריכים להיות ימים כאלה בגן. קבע מ1-10 מהי תרומתם. (10 תרומה גבוהה מאוד, 1- תרומה נמוכה מאוד)_____________________________

 

 

 

האם הגעת בשמחה ליום העיון_________________________________

האם יצאת בשמחה מיום העיון_________________________________

האם תרצה להיות שותף בתכנון יום עיון כזה________________________

 

תנו ציון כולל ליום העיון_____________________________________

 

 

כתיבת תגובה