מענה בארגון החינוכי

מענה בארגון החינוכי

בדף הסדר בארגון החינוכי, הסברתי את הרעיון המכונן של תפיסתי בדבר הסדר והמענה בארגון. הסדר הוא סך התהליכים המסדירים את התנהלותו של הארגון החינוכי בהקשר לרעיונותיו, עבודת הצוות שלו, הילדים וההורים.
המענה הינו התשובה החינוכית לצרכים של הילדים, הצוות וההורים.
שני המושגים כרוכים ושזורים זה בזה. תפיסה חינוכית , מנומקת ומלהיבה ככל שתהיה ללא תהליך המסדיר את התנהלותה בארגון לא תצליח להשתרש בו.
גם מנגנון משומן של סדר ללא  תוכן ומענה אמיתיים לצרכים של באי הארגון לא יצלח לקדם את הארגון החינוכי קדימה. ניהול הסדר והמענה בכיתה, בגן או בכל מרחב חינוכי צריכים להיות מבוססים על תפיסה תיאורטית מנומקת, על כלים שפותחו לצרכי הארגון ועל מיומנויות והרגלים.
המענה הארגוני מתייחס לצרכים של שלוש אוכלוסיות מרכזיות.
הילדים או התלמידים הלומדים בארגון, הצוות  וההורים.
צריך לזכור שלצד אוכלוסיות אלה קיימות קבוצות עניין נוספות המשיקות לארגון והמערכת הארגונית צריכה להסדיר את פעילותה מולן ולתת להן מענה.
בתוך דף המענה הארגוני נתייחס אל הנושאים הבאים.
המענה הארגוני לצרכי הילדים:
תוכניות דיסציפלינריות
תוכניות אינטגרטיביות
תוכניות אישיות והוראה תואמת התפתחות
פיתוח סביבת הפעילות והלמידה
דרכי הוראה
המענה הארגוני לצורכי הצוות:
ישיבות הערכה ומשובים
הגדרות תפקיד
קהילה לומדת
המענה הארגוני לצורכי ההורים:
השתלמויות והעשרה
שותפות
בניית תהליכי קשר ושיח

כתיבת תגובה