מקורות- מחשבת החינוך

מקורות- מחשבת החינוך

ר. פויירשטיין (1998), האדם כישות משתנה, הוצאת משרד הביטחון, ת"א

ג'. בריגס, פ.ד.פיט (2001), חוכמת הכאוס, הוצאת עם עובד, ת"א

ר. גלובמן, ע. קולא (2005), הערכה מרובת פנים במערכת החינוך, הוצאת יסוד, חולון

מ. בירנבוים (1998), הערכה מושכלת, הוצאת רמות, ת"א

ד. חן (עורך) (1995), החינוך לקראת המאה ה-21, הוצאת רמות, ת"א

נ. אלוני (2005), כל שצריך להיות אדם, הוצאת הקיבוץ המאוחד במכון מופת, ת"א

א. בן עמוס, י. תמיר (1995), המורה בין שליחות למקצוע, הוצאת רמות, ת"א

א. גור זאב (עורך) (1997), חינוך בעידן השיח הפוסט מודרניסטי, הוצאת מאגנס, ירושלים

נ. אלוני (1998), להיות אדם, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א

ו. דול (1999), השקפה פוסט מודרנית על החינוך, הוצאת הקיבוץ הארצי, ת"א

נ. צבר בן יהושוע (1998), תוכנית הלימודים בגלגוליה, הוצאת יחדיו, ת"א

ב. סלומון (2000), טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע, הוצאת זמורה ביתן, ת"א

נ. פוסטמן (1998), קץ החינוך, הוצאת הקיבוץ הארצי, ת"א

ש. בן אמוץ, י. בן אמוץ (2003), כשירות חברתית, הוצאת משרד החינוך, ירושלים

מ. רוזמן, נ. זלצמן, ר. פרנקל (1991), זהות אישית, הוצאת רמות, ת"א

ש. טובלי (2006), בוקר טוב עולם, הוצאת ידיעות אחרונות, ת"א

כתיבת תגובה