הספרייה שלי

הספרייה שלי

הספריה שלימטרתו של דף זה להציג רשימת מקורות בתחומים שונים של חינוך, למידה והוראה.
חשוב להציג מקורות מידע מן הסיבות הבאות:
1. שמירה על זכויות היוצר  של המלומדים והחוקרים השונים.
2. מתן מקום של כבוד לידע הצבורי, של כלל החברה ,הנבנה נדבך על נדבך.
3. הכרה בכך שהידע האישי שלנו הינו תצרף של חלקים שונים מהידע הציבורי.
4. עדוד הקוראים להעמיק ולחקור בנושאים בהם הם מגלים ענין.
מוצגות בזה רשימות ביבליוגרפיות של ספרייתי האישית השוכנת אחר כבוד בביתי.
אין בכוונתי לערוך רשימות ארוכות של ספרים שלא קראתי גם אם הם עוסקים בנושאים הנדונים באתר.
אני מאמינה כי רשימת מקורות (שאינה מוצגת כחלק מדרך הכתיבה האקדמית) כמוה כהמלצה לקורא ועל כן ראו רשימות אלה כחלקיות בלבד. ספרים נוספים טובים קיימים בכל נושא ומחכים שנקרא אותם.
הרשימות מחולקות לכמה תחומים שחיי המקצועיים עסקו או עוסקים בהם עד היום.

מטרתו של דף זה להציג רשימת מקורות בתחומים שונים של חינוך, למידה והוראה.חשוב להציג מקורות מידע מן הסיבות הבאות:1. שמירה על זכויות היוצר  של המלומדים והחוקרים השונים.2. מתן מקום של כבוד לידע הצבורי, של כלל החברה ,הנבנה נדבך על נדבך.3. הכרה בכך שהידע האישי שלנו הינו תצרף של חלקים שונים מהידע הציבורי.4. עדוד הקוראים להעמיק ולחקור בנושאים בהם הם מגלים ענין.
מוצגות בזה רשימות ביבליוגרפיות של ספרייתי האישית השוכנת אחר כבוד בביתי.אין בכוונתי לערוך רשימות ארוכות של ספרים שלא קראתי גם אם הם עוסקים בנושאים הנדונים באתר.אני מאמינה כי רשימת מקורות (שאינה מוצגת כחלק מדרך הכתיבה האקדמית) כמוה כהמלצה לקורא ועל כן ראו רשימות אלה כחלקיות בלבד. ספרים נוספים טובים קיימים בכל נושא ומחכים שנקרא אותם.
הרשימות מחולקות לכמה תחומים שחיי המקצועיים עסקו או עוסקים בהם עד היום.

כתיבת תגובה